Z čeho se skládá solární elektrárna

Výroba elektřiny ze slunce je jednoduchá, jakmile pochopíte základní princip FVE. Solární elektrárna se v základu skládá z FV panelů, vodících kabelů, střídače napětí, rozvaděče a případně baterie.

Pojďme si jednotlivé části elektrárny probrat podrobněji. Díky chemickému složení fotovoltaických panelů dochází při dopadu slunečního světla k fotoelektrickému jevu. Ten způsobuje výrobu elektrického proudu. Tento proud ale ještě není možné využívat běžnými spotřebiči, protože zatím jde o stejnosměrný proud (DC). 

Z panelů na střeše je proto vedený do střídače napětí (běžné umístěného v předem určené technické místnosti), který ho mění na proud střídavý (AC). Střídače mohou být různé,  

Přes rozvaděč s pojistkami je potom elektrárna chráněna proti případnému zkratu či přepětí. Na rozvaděč jsou pak napojené jednotlivé fáze v domě a případně také výstup do baterie, která ukládá přebytečnou energii.

Když svítí slunce, obstará správně navržená FVE celkovou spotřebu domu. Jakmile ale není dostatek světla (například v noci, když je mlha, déšť nebo oblačno) využívá se na spotřebu energie z baterií. Až při prázdné baterii střídač automaticky přepne na spotřebu ze sítě a vy máte tak zaručeno, že nakupujete energii pouze, když je to nezbytně nutné.

Máte nějaké dotazy?

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů se nás nebojte kontaktovat. Rádi vám poradíme a vysvětlíme nejasnosti.